Rioolverstopping Vlissingen

Om het voor de klant en ons makkelijk te houden, vragen wij om na afloop van de werkzaamheden de verschuldigde bedragen, te pinnen op ons mobiel pinapparaat, of contant te voldoen.
Een rioolverstopping of een afvoerverstopping ontstaat bijna nooit spontaan. Vaak is de riool verstopping al een tijdje aanwezig, maar laat deze nog wel water door. Vaak duurt het langer voordat de douchebak, of spoelbak leeg gelopen is, of maakt deze een borrelend geluid als het toilet doorgetrokken wordt. Dit duidt op een beginnende rioolverstopping of afvoer verstopping.

Een afvoerverstopping ontstaat vaak door zeep of vetresten. Dit gaat heel geleidelijk aan, tot op het moment de afvoer helemaal dicht zit, vaak wordt er dan pas actie ondernomen. Eerst probeert men zelf de verstopping op te lossen met een veer of ontstoppingsmiddelen. Vaak echter is de verstopping zo hardnekkig, dat er een ontstoppingsbedrijf aan te pas moet komen. Ons rioolontstoppingsbedrijf, in Vlissingen, ontstopt uw riool met professioneel apparatuur uw riool. Bel voor informatie of een afspraak: 0118-227044

Een rioolverstopping kan ook diverse oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen dat er te veel materialen door het riool gespoeld zijn, die er helemaal niet in het riool thuishoren. Denk hierbij aan vochtige doekjes, verkeerd toiletpapier en vet. Deze verstoppingen kunnen wij, normaal gesproken, betrekkelijk eenvoudig voor u oplossen. Het oplossen van deze verstoppingen is meestal binnen 1 uur gebeurd, mits er geen breekwerk, of veel graafwerk moet worden verricht. Bijna al deze verstoppingen worden met hoge waterdruk, met verschillende spuitkoppen en freezen opgelost. Ons advies is, nadat de verstopping is opgelost, een inspectie van riolering of afvoer, uit te voeren. Hierdoor kan worden achterhaald wat de oorzaak van de verstopping was, en daarmee een volgende rioolverstopping worden voorkomen. Ook krijgt u in dat geval garantie op de uitgevoerde werkzaamheden, mits de riolering geen gebreken vertoond.

Indien het riool verstopt is, lossen wij de rioolverstopping met hoge waterdruk op. Door gebruik te maken van verschillende spuitkoppen, wordt deze verstopping eerst kapot gespoten, waarna wij met een andere spuitkop de rioolbuis geheel reinigen. Deze werkwijze van rioolreiniging, doen wij tot aan de huisaansluiting van het hoofdriool. Afvoer of riool ontstoppen doen wij met verenmachines en waterdruk. Als waterdruk niet mogelijk is, doen wij de afvoerontstopping eerst met verenmachines, en daarna doen wij de afvoer reinigen met waterdruk. Een correcte rioolreiniging is van cruciaal belang om een eventueel volgende rioolverstopping te voorkomen.

De verstopping van de riolering in Vlissingen, kan diverse andere oorzaken hebben. Denk hierbij vooral aan:

Verzakking van het riool. Door de verzakking ligt de riolering niet meer met afschot, maar met tegenschot. Dit wil zeggen dat het rioolwater en vuil, niet meer langzaam naar het hoofdriool spoelt, maar naar het hoofdriool moet klimmen. Is de verzakking niet te veel, zal het water wel in het hoofdriool terecht komen, maar het vuil blijft achter in de riolering, met het gevolg dat het vuil opstapelt, dus de riolering verstopt

Breuk van de riolering. Regelmatig komt het voor dat wij tijdens inspectie een rioolbreuk ontdekken. Vaak is de oorzaak hiervan, een oude riolering . Tegenwoordig is de riolering van P.V.C., maar vroeger werden andere materialen gebruikt, zoals: gresbuis, en andere steenachtige materialen. Deze materialen zijn zeer breukgevoelig, en op de verbindingen van deze materialen, zit vaak ruimte, waardoor er materialen in kunnen komen, welke niet in de riolering thuishoren, zoals: zand en steentjes. Deze materialen zijn veel zwaarder dan water, zodat ze niet met het rioolwater afgevoerd worden, en in de loop van de tijd een verstopping kunnen veroorzaken. Ook een veelvoorkomende oorzaak van een rioolverstopping, bij deze materialen is wortelingroei. Ons advies is, als er een oude riolering is, vervangen. Indien deze niet vervangen wordt zullen er verstoppingen blijven ontstaan. Ook komt het voor dat een P.V.C. riolering gebroken is. Dit kan gebeuren door: Inklinken van de grond, of verzakken van het pand, maar ook montagefouten kunnen hiervan de oorzaak zijn. Vaak komen deze problemen in nieuwbouw wijken voor. Gelukkig zijn deze oorzaken vrij eenvoudig te repareren.

kosten

€90,- gedurende het eerste uur, inclusief voorrijkosten (ex. BTW)